مرکز آموزش خانه معماران آرمانشهر جهت برگزاری دوره های تخصصی با هدف ارتقاء سطح دانش معماران و شهرسازان، از متخصصین و اساتید محترم دعوت می نماید، ایده ها و دوره های پیشنهادی خود را به همراه رزومه به آدرس پست الکترونیک ذیل ارسال نمایند. آرمانشهر پس از بررسی دوره های پیشنهادی و رزومه ها، دعوت به همکاری خواهد نمود
شایان ذکر است آرمانشهر به عنوان نماینده انحصاری موسسه چیفرای ایتالیا و با همکاری برخی از دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی و دیگر شرکای علمی فرهنگی خود اقدام به برگزاری این دوره ها خواهد نمود.
لذا خواهشمند است رزومه خود را به آدرس Edu@Armanshahr.net ارسال فرمائید.