مرکز آموزش خانه معماران آرمانشهر در ادامه روند برگزاری ورکشاپ های تخصصی نرم افزارهای معماری در نظر دارد اولین ورکشاپ کاربردی پلاگین Para3D را برگزار نمایید.
پلاگین Para3D امکان ترسیم فرم های پیچیده و پارامتریک را در نرم افزار 3DsMax فراهم می نماید.